هولوگرام با طرح عمومی

هولوگرام هایی با طرح عمومی وجود دارند که برای مقاصدی که احتیاج به ویژگی امنیتی بالایی نیست استفاده می شوند. هدف از این نوع هولوگرام ها، افزودن زیبایی به بسته بندی و تایید کالا می باشد. قیمت این هولوگرام ها مناسب بوده و کاربرد عمده ای در صنعت بسته بندی دارد.
طرح های این سبک هولوگرام شامل نوشته هایی از قبیل: ORGINAL , OK , QC-Quality Contrl, TESTED و ... است.
*** نمونه های زیر تعدادی هولوگرام با طرح عمومی است که متعلق به شرکت ایران هولوگرام (بعدنگار ایرانیان) است.  بازدید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت چاپ هولوگرام ایران می باشد.