چرا هولوگرام ایران

امنیت به معنای واقعی یعنی با استفاده از یک سری فرآیند ها و محصولات از دسترسی غیر مجاز به  محصولات و خدمات و نیز اعمال تغییرات یا حذف کردن آنها جلوگیری کنیم .این عمل را می توان به نحوی حفاظت از منابع موجود ، در موقعیت های مختلف در نظر گرفت .بر اساس همین تعریف استفاده از محصولی امنیتی چند شاخص دارد ، اول : تعریف سطح امنیتی و ایزارهای حفاظت متناسب با نیاز مصرف کننده ، دوم: نحوه و چگونگی تولید ابزار یا امکانی ( همانند بهره گیری از برچسب امنیتی هولوگرام ) که دارای ایتم های امنیتی تعریف شده در گام اولیه باشد. سوم: حفاظت از ابزار تولید شده برای جلوگیری از دسترسی افراد سودجو لذا قابلیت کنترل ، پیگیری و رهگیری تمامی فرآیند از مرحله طراحی تا تولید برای داشتن رضایت خاطر از امنیت کافی از الزامات این نوع خرید می باشد.موارد مطرح شده برای وارد کنندگان محصولات میسر نبوده و تولید کنندگان داخلی می توانند این مهم را به خوبی ارائه دهند.

نبود ضمانت اجرایی تعهدهای تولید کنندگان خارجی و به تبع آن وارد کنندگان آن کالاها، با نظر به اینکه شرکت های داخلی وارد کننده هیچ گونه اختیار ،  نظارت و یا کنترلی بر نحوه و تیراژ تولید برچسب ها ندارند، باعث کم رنگ شدن میل و رغبت مصرف ‌کننده‌ی داخلی می گردد که در جستجوی کالایی برای ارتقا سطح امنیتی محصولات و خدمات می باشد و برای امنیت منبع  تولید اهمیت قائل می گردد. داشتن انعطاف در فرآیند تولید چه از لحاظ زمانی و چه از لحاظ خصوصیت فنی کالا از امکاناتی می باشد که تولید کننده داخلی می تواند در اختیار مصرف کننده قرار دهد.
قابلیت پیگرد قانونی در صورت عدم پایبندی به توافقات قراردادی فیمابین از دیگر مواردی است که مصرف کنندگان در مقابله با  تولید کنندگان داخلی می توانند در صورت نیاز از آن بهره ببرند.خرید داخلی به غیر از بحث تامین امنیت مورد نیاز برای تهیه برچسب هولوگرام ، مزایای اقتصادی و اجتماعی دیگری به نیز دارد که بر اهمیت موضوع و مسئولیت مصرف کنندگان به عنوان یک ایرانی می افزاید.
خرید کالای داخلی ضامن اشتغال جوانان کشور بوده و باعث ایجاد فرصتی برای رشد علمی و صنعتی کشور خواهد شد.خرید کالای ایرانی بعنوان راهی برای حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و ایجاد اشتغال توسط آنان است. از تولیدکنندگان جنس داخلی حمایت می شوددرنتیجه تولید داخلی افزایش می یابد و برای افزایش تولید افراد بیشتری باید مشغول به کار شوند واز نیروی کار جوانان بیشتر استفاده می شود.بازدید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت چاپ هولوگرام ایران می باشد.