مراحل اجرای سفارش

1-انتخاب نوع هولوگرام طی ارائه اطلاعات شده توسط واحد فروش

* تایین سایز و نوع برچسب هولوگرام درخواستی
* تایین موارد اضافی مورد نظر
* دریافت محتویات طرح هولوگرام مورد نظر

2-  اعلام قیمت به مشتری

3- دریافت مدارک برای انعقاد قرارداد به شرح ذیل:

* مدارک شناسائی مشتری حقیقی یا مدارک ثبتی مشتری حقوقی
* کد اقتصادی مشتری
* تعیین نماینده با معرفی نامه کتبی
* درخواست کتبی تولید

4- عقد قرارداد و دریافت پیش پرداخت

6- دریافت تأییدیه طرح ،طراحی شده

7- اعلام زمان مورد نیاز تولید

8- تحویل برچسب تولید شده به نماینده مشتری طبق صورتجلسه تحویل

9- تسویه حساب کامل همزمان با تحویل برچسببازدید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت چاپ هولوگرام ایران می باشد.