هولوگرام چاپ گرم

برچسب هولوگرامی چاپ گرم


هولوگرام چاپ گرم یکی از امنیتی ترین انواع هولوگرام می باشد که الصاق آن بر روی سطوح مورد نظر تنها با دستگاه های چاپ گرم امکان پذیر خواهد بود و پس از الصاق جداسازی آن امکانپذیر نمی باشد.


* کاربرد هولوگرام چاپ گرم: 

- مدارک 
- اسناد 
- اوراق
- انواع گواهینامه های مراکز
- کارتهای گارانتی
- اسناد و مدارک مهم دولتی و....
بازدید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت چاپ هولوگرام ایران می باشد.