هولوگرام ابطال شونده

هولوگرام ابطال شونده هولوگرامی است که

برچسب هولوگرامی ابطال شونده 

 هولوگرام ابطال شونده هولوگرامی است که بعد از الصاق بر روی سطح مورد نظر قابل برداشت نیست و در صورت تلاش برای برداشتن آن تخریب گردیده و از درجه اعتبار ساقط می شود.
کاربرد این هولوگرام برای جلوگیری از استفاده مجدد در موارد غیرقانونی بعد از کندن از روی سطح اصلی و استفاده بر روی سطوح دیگر می باشد.این قابلیت هولوگرام ابطال شوندگی در انواع
مختلف آن می باشد .

* بعنوان مثال :

طرح دار : "لانه زنبوری"
Text دار : "canceled باطل شد" و "void"
و یا بصورت تخریب شونده full releaseبازدید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت چاپ هولوگرام ایران می باشد.