جستجوی تگی:

برچسب-امنیتی-سفارشی

ویژگی های برچسب امنیتی
برچسب هولوگرام ضد آب
این برچسب هولوگرام از ایمن ترین نوع هولوگرام به شمار می آید که به منظور کارهای ضمانتی مورد استفاده قرار می گیرند.برچسب هولوگرام ضد آب به برچسب امنیتی گفته می شود که امکان برهم ریزی دسته بندی این...
چالش های برچسب گذاری مواد غذایی
برچسب گذاری مواد غذایی با چالش های بسیاری رو به رو است. قوانین جدیدی وضع شده است تا این افراد را مطمئن سازد مشتریان اطلاعات جامع و دقیقی در مورد محتوای مواد غذایی به دست می آورند. برچسب های امنیتی...
کدگذاری رنگی بر روی برچسب های امنیتی
برچسب های امنیتی:کدهای رنگی بر روی برچسب های بارکددار
عنوان بر روی برچسب های امنیتی
برچسب های تخریب شونده، انهدام پذیر
برچسب های انهدام پذیر و آشکار
عناصر برچسب امنیتی سفارشی
بازدید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت چاپ هولوگرام ایران می باشد.