ساخت هولوگرام

کد بلاگ : #140
تاریخ انتشار : یکشنبه, 21 فروردین 1396 11:00
برای درک و فهم بهتر چگونگی ساخت و تولید هولوگرام به مثال زیر توجه نمایید.

درک ساخت هولوگرام

برای درک بهتر از چگونگی ساخت هولوگرام، آکواریومی با ماهی درون آن را در نظر بگیرید. تصور کنید که آکواریوم را مستقیما نمی بینید و درک شما از محتویات آن توسط دو دوربین است که یکی از دوربین ها به سمت روبرو و دیگری به سمت کنار آن است. همانطور که به دو مونیتور نگاه می کنید, ممکن است فکر کنید که ماهی در هر صفحه ی مونیتور ماهیتی جداگانه دارد. بعلاوه از آنجایی که دوربین ها در زوایای مختلفی قرار گرفته اند، هر تصویر اندکی متفاوت از دیگری است. اما زمانی که بیشتر به ماهی نگاه می کنید، متوجه رابطه ی بین آن ها خواهید شد. با چرخش یکی از آن ها تصویر دیگر نیز اندکی چرخش و تغییر خواهد داشت، زمانی که یکی از آن ها روبرو قرار می گیرد دیگری به سمت کنار قرار خواهد گرفت. اگر همچنان نسبت به موقعیت دچار شک هستید، ممکن است تصور کنید که این دو ماهی با هم در تعامل هستند اما مسلما اینگونه نیست. این همان چیزی است که بوهم به عنوان رابطه ی بین ذرات اتم در آزمایش اسپکت از آن یاد می کند. در واقع هولوگرام هم از همین قانون تبعیت می کند.


 

نطریه ای برای تولید هولوگرام

طبق نظریه ی بوهم, رابطه ی به ظاهر سریع تر از سرعت نور بین ذرات اتم به ما لایه های عمیق تری از حقیقت را نشان می دهند که برای ما آشکار نیست و بعد پیچیده تری از همان مثال آکواریوم ما است. او اضافه می کند که ذرات اتم را از یکدیگر جدا می بینیم چون تنها یک بخش از واقعیت را می بینیم. این ذرات " قسمت های" جداگانه نیستند. بلکه لایه هایی از یک واحد بزرگتر هستند که در نهایت هولوگرافیک بوده و غیر قابل مشاهده است. و از آنجاییکه هر چیزی در واقعیت فیزیکی این مسائل "آرمانی" هستند, دنیا نیز  طرح  یک هولوگرام است.علاوه بر ماهیت روح گونه ی آن، این دنیا ویزگی دیگری را نیز در بردارد. اگر جدایی ظاهری ذرات اتم وهم است، این یعنی لایه های عمیق تری از واقعیت وجود دارد که همه ی دنیا را به هم متصل می کند.

ویژگی دنیای هولوگرافیک

الکترون های اتم کربن در مغز انسان نیز به ذرات اتمی متصل هستند که تمام ماهی های شناور در دریاها، هر قلب تپنده و هر ستاره ی درخشان در آسمان را تشکیل می دهد. همه چیز به هم متصل است و اگرچه ماهیت انسانی به دنبال طبقه بندی، دسته بندی و جزبندی است، پدیده های مختلف دنیا، تمام این تقسیم بندی ها الزاما مصنوعی بوده و تمامی دنیا شبکه ای تمام نشدنی است. در دنیای هولوگرافیک، حتی زمان و فاصله نیز به عنوان امری اساسی در نظر گرفته نمی شوند. چرا که مفاهیمی مانند مکان در دنیا شکسته می شوند به طور کلی هیچ چیزی از دیگری جدا نست، درست مانند تصویر ماهی در مانیتورهای تلویزیون باید مانند طرحی از یک ماهیت عمیق تر در نظر گرفته شود. طراحی و ساخت هولوگرام ها نیز به همین صورت انجام می گیرد.