فرآیند هولوگرافی

0 | 0
کد بلاگ : #218
تاریخ انتشار : چهارشنبه, 16 اسفند 1396 15:17
تعداد بازدید : 180
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
فرآیند هولوگرافی
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال

آشنایی با فرآیند هولوگرافی


هولوگرافی روشی تصویر برداری است که در آن از لنزهای مختلف خبری نیست و بصورت یک عکس روی نوار ضبط نمیگردد بلکه بصورت یک الگو تداخلی روی نوار یک فیلم ثبت میگردد. معمولا نور پایدار لیزر از اشیا منتشر میشود و به صورت یک الگوی متداخل روی نوار فیلم میباشد. معمولا نور پایدار لیزر از شی منتشر میشود و با منبع نور روی سطح فیلم ترکیب میشود. این الگوی تداخلی روی سطح فیلم دیتا خیلی وسیع تری نسبت به عکس ها را در میگیرند و این پتناسیل را دارند که تصاویر حقیقی که پارالاکس را نشان میدهد ، مشاهده کند. به این ترتیب با نگاه کردن با نگاه ار زاویه های مختلف زاویه های مختلفی از شی سه بعدی دیه میشود. در مورد هولوگرام  پراکنشی با نگاه کردن به فیلم تصاویر سه بعدی بصورت معلق در هوا دیده میشوند که با جایگاه اصلی اشیایی که تصویر برداری شده اند منطبقند.

خصوصیات تصاویر هولوگرافی


برخی از خصوصیات تصویر هولوگرام به صورت زیر است:
• ایجاد تصویر با بازسازی امواج
• تصویربرداری بدون لنز
• ثبت تصویر روی شبکیه و شبیه سازی آن با لیزر
تصویر یکپارچه
• نوعی از تصویر سه بعدی هستند که عمق و زاویه دید تصویر را نشان میدهند و با تغییر زاویه دید متغیرند.
• هر بخش کوچک از برچسب هولوگرام کل تصویر را نمایان میکند.
• این تصاویر صعود پذیرند. این تصویرها با یک طول موج ساخته میشوند و با طول موج دیگری با شرطی که از بزرگنمایی قابل دیدن است.

تصویرهای سه بعدی و هولوگرام


هولوگرام تصاویری حقیقی هستند . این حقیقت نشان دهنده این است که در حین دیدن تصویر با جابجایی موقعیت سر میتوان آن را از سایر زاویه ها دید.
هر بخش هولوگرام اطلاعات کل را دارد
هر بخش هولوگرام اطلاعات مربوط به کل تصویر را دارد. حتی با جدا کردن گوشه هولوگرام بازهم به تمام اطلاعات میتوان دست یافت. با دقت در زاویه دیدهای متفاوت مختلف تصویرهای متعددی بوجود می آیند. هرقسمت جهت متفاوتی از تصویر را پوشش میدهد ولی با تمام این ها همه دیتا مربوط با هولوگرام را پوشش میدهد.

تصویر هولوگرافی صعود کننده


تصویر هولوگرافی بوسیله موج های نوری صعود میکنند. این نکته در ابتدا شگفتی آفرید زیرا در این وضعیت با ساخت تصویر هولوگرافی با اشعه ایکس و مشاهده نور مرئی میتوان تصویر سه بعدی با استفاده از مولکول بدست آورد. هولوگرام اشعه ایکس همچنان تولید میشوند و مشکلات زیادی در راه پیشرفت آن ها وجود دارد ولی همین ویژگی مزیت عالی دارد.


“ فرآیند هولوگرافی ” 

نظرات

bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بازدید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت چاپ هولوگرام ایران می باشد.