هولوگرام با زاویه دید وسیع

0 | 0
کد بلاگ : #204
تاریخ انتشار : سه شنبه, 17 بهمن 1396 12:39
تعداد بازدید : 366
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
هولوگرام با زاویه دید وسیع
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
تکنولوژی های سه بعدی وnintendoسه بعدی در دسته بندی نمونه های با کارکرد سخت قرار می گیرند .در این نوع هولوگرام زاویه ی دید بسیار اندک است و برای مشاهده ی آن به عینک های خاص نیاز است .هیچ یک از این نمونه ها جذاب نیستند .به جای این تکنولوژی ها می توان از هولوگرام با زاویه دید وسیع استفاده کرد.

 هولوگرام های کوچک با دید وسیع


تکنولوژی های سه بعدی وnintendoسه بعدی در دسته بندی نمونه های با کارکرد سخت قرار می گیرند .در این نوع هولوگرام زاویه ی دید بسیار اندک است و برای مشاهده ی آن به عینک های خاص نیاز است .هیچ یک از این نمونه ها جذاب نیستند .به جای این تکنولوژی ها می توان از هولوگرام با زاویه دید وسیع استفاده کرد ولی استفاده از ان ها نیز با مشکلاتی همراه است .برای نمونه هولوگرام های حک شده در کارت های شناسایی از زاویه دید های گسترده مشاهده می شوند اما این نوع هولوگرام های رنگین کمانی نامیده می شود.هولوگرام های رنگی زاویه ی دید اندکی دارند .
به منظور راحتی کار مهندسان میزان قطبیت سطوح را اندازه گیری می کنند.محققان با ترکیب تکنیک های هولوگرافی تقریبا استاندارد با روش های قطبیت سازی سطوح پلاسما هولوگرام با زاویه ی دید وسیع و رنگی تولید کرده اند .


هولوگرام با زاویه دید وسیع


نحوه ساخت هولوگرام با زاویه دید وسیع

هولوگرام با زاویه دید وسیع چگونه ساخته می شود ؟درآغاز یک جریان الکتریکی و نورانی به سطح پلاسمون تابانده می شود.زمانی که نور بر سطح متالیک برخوردمی کند متعاقبا به سمت جلو و عقب به حرکت درمی آید.این حرکت نتیجه ی بازتاب نور به سطح است .این نوربازتاب شده به ترتیب در سطح فلز به حرکت درمی آید وجذب آن می شود.
برای به حرکت درآوردن صفحه میزان سرعت نور در امتداد صفحه وپلاسما باید دریک محور قرار بگیرند.به منظور تثبیت این وضعیت قسمت هایی از صفحه را که قائم نیستند بر روی صفحه ی شیشه ای به حرکت درمی آوریم.درنتیجه میزان نور تا سی درصد کاهش می یابد وامکان انتخاب زاویه متلاقی وطول موج نوری بر روی صفحه ی پلاسمون به وجود می آید.
برای تابش نوربه صفحه ی متالیک باید مجموعه ای از خطوط بر روی سطح آن ایجاد کرد .این خطوط با مختل سازی حرکات صفحه باعث انتشارنور می شوند.این انتشار به صورت مجموعه ای از نوارها ی ترکیبی برای ایجاد یک نقطه ی روشن در یک زاویه ی مشخص است .با تغییر الگو نیز تغییراتی در صفحه پدیدار می شود که مانع از انتشار نور ویا انتشار نورقرمز به صورت عمودی ونورسبز در زاویه ی 45درجه می شود.
هولوگرام با ترکیب مجموعه نورهای بازتاب شده از سطح جسم با نورسفید مختل نشده حاصل می شود.الگوی حاصل شدت میزان نور مرتبط با جسم را ثبت می کند.

هولوگرام و سطوح متالیک


اگر الگوی فرعی با رنگ های متفاوت ثبت شود،الگوی فرعی ترکیب شده نیز رنگ های ترکیبی جسم را ثبت می کنند .مسأله ی دیگر این است که الگوی فرعی مجموعه ای از خطوط درهم تنیده در زوایای متفاوت برای ایجاد تششعات در سطوح پلاسمونی است.
محققان مزیت های بسیاری با ثبت اطلاعات هولوگرام بر روی سطوح متالیک قرارگرفته شده بر روی شیشه به دست آوردند.مسأله ی جالب توجه این است که اگر قسمت پشتی صفحه ی شیشه ای را با لیزرهای قرمز،سبزوآبی در زوایای مشخص روشن کنیم با رنگ های قرمز ،سبز وآبی که در سطح صفحه عبور می کنند روبه رو می شویم .سپس این رنگ ها به الگوهای فرعی هولوگرام  که نه تنها شدت و حالت نور بلکه نور را ثبت می کنند،می رسد.الگوی فرعی سبب می شود نورقرمز تنها از جهتی که نور قرمز از منبع اصلی بازتابانده می شود،دیده شود.هولوگرام با زاویه دید وسیع

کاربرد هولوگرام با زاویه دید بیشتر


محدوده ی زاویه ای که هولوگرام ها با رنگ اصلی دیده می شود همانند محدوده ای که هولوگرام اصلی  از آن منبع روشن می شود .بنابراین برای ایجاد هولوگرام با زاویه ی دید وسیع بهتر است شماری از هولوگرام ها روی هم قرار گیرند.
به علاوه در این حالت تصویر جسم به نظر کوچک می رسد.این نوع نمایشگرها مناسب صفحات تلفن ها ویا سیستم های کوچک قابل حمل هستند .محققان در قسمت های تکنیکی تصویرساکن از این تکنولوژی را نشان داده اند ولی نمایشگرهای تکنولوژی باید پویا و متحرک باشند.آن ها نیاز دارند این صفحات را به گونه ای گسترش دهند که امکان پاک سازی و نوشتن در آن به کمتر چند ازمیلی ثانیه زمان لازم باشد.


“ هولوگرام با زاویه دید وسیع ” 

نظرات

bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بازدید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت چاپ هولوگرام ایران می باشد.