هولوگرام های نانومتری

0 | 0
کد بلاگ : #185
تاریخ انتشار : یکشنبه, 8 آبان 1396 13:46
تعداد بازدید : 299
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
هولوگرام های نانومتری
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
هولوگرافی در محدوده ی دستگاه های عینی و ذره بینی،تصاویر، نمایش های سه بعدی و در علوم مقادیر کاربرد های وسیعی داشته است . برای متحد نمودن هولوگرافی با دستگاه های الکترونیکی مدرن و با ابعاد دید کمتر هولوگرام ها به باریک شدن تا مقیاس نانومتری نیاز دارند

کاربرد های هولوگرام های نانومتری

هولوگرافی در محدوده ی دستگاه های عینی و ذره بینی،تصاویر، نمایش های سه بعدی و در علوم مقادیر کاربرد های وسیعی داشته است . برای متحد نمودن هولوگرافی با دستگاه های الکترونیکی مدرن و با ابعاد دید کمتر هولوگرام ها به باریک شدن تا مقیاس نانومتری نیاز دارند.هرچند برای ادای مرحله ی تغییر فرکانس نازکی هولوگرام ها معمولا به اندازه ی مقیاس طول موج عینی محدود شده است و مانع از هماهنگی آن ها با دستگاه های الکترونیکی خیلی باریک است.
هولوگرام های نانومتری


تولید هولوگرام نانومتری توسط مواد عایق

در اینجا ما این محدودیت را نقض کرده ایم و به هولوگرام های 60 نانومتری با استفاده از مواد عایق توپولوژی دست یافته ایم.ما دریافته ایم که فیلم های باریکی که حاوی عایق توپولوژی نانومتری هستند،به عنوان حفره های عمیق عینی و واقعی و بخاطر نمایه های انکساری در سطوح فلزی و حجیم ایجاد شده اند.حفره های عمیق موجب افزایش تغییرات فرکانس و بنابراین ایجاد تصاویر هولوگرافیک میشوند.کار ما راه را برای هماهنگی هولوگرافی با دستگاه های مسطح الکترونیکی برای تصاویر عینی،ذخیره ی داده ها، و امنیت اطلاعات هموار میکند.


برتری هولوگرافی کامپیوتری نسبت به هولوگرافی عینی

هولوگرافی در میکروسکوپ های عینی،تصاویر،ذخیره ی داده ها،علوم مقادیر و همچنین امنیت اطلاعات که توسط دنیس گابور در سال 1940 اختراع شد به طور وسیعی مورد استفاده بوده است.پیشرفت سریع لیزر و تکنولوژی کامپیوتری موجب اختراع هولوگرافی کامپیوتری در سال 1960 شد.هولوگرافی کامپیوتری نسبت به هولوگرام های عینی مرسوم دارای نوعی برتری است،زیرا اشیاء واقعی برای تصاویر هولوگرافیک لازم نیستند.این موضوع ساخت الگوهای هولوگرافیکی تداخل گر از اشیاء واقعی را با محاسبه ی امواج رادیویی به شکل دیجیتالی ناتوان میسازد.

هولوگرام های نانومتری
هماهنگی هولوگرافی با دستگاه های الکترونیکی مدرن

با این ضریب هولوگرام های نانومتری برای هماهنگی با دستگاه های الکترونیکی مدرن ظرفیت فوق العاده دارند.دستگاه هایی مانند تلفن همراه هوشمند،صفحات هوشمند برای تصاویر و نمایش ها.برای درک این وسایل هولوگرام ها نیاز دارند تا به مقیاس نانومتری باریک باشند.اگرچه هولوگرام های متداول نور را بر اساس انتشار در هر سه بعد محتویات میانی تعدیل میکنند.این توانایی تعدیل به انتشار فاصله ی لازم میان محتویات متکی است که ملزم به باریکی هولوگرام ها در طول موج عینی میباشد.این اشکال مانع از پیشرفت هولوگرام های نانومتری و هماهنگی آن ها با دستگاه های الکترونیکی مدرن میباشد.

“ هولوگرام های نانومتری ” 

نظرات

bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بازدید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت چاپ هولوگرام ایران می باشد.