آیا جهان یک هولوگرام است؟

0 | 0
کد بلاگ : #170
تاریخ انتشار : یکشنبه, 27 شهریور 1396 12:03
تعداد بازدید : 136
چاپ ارسال به دوستان
شما این مطلب را ارسال خواهید کرد:
آیا جهان یک هولوگرام است؟
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
لئونارد ساسکایند فیزیک دان عملگرا دردانشگاه کالیفرنیا که قبلا فرضیه ی هولوگرامی بودن جهان را مورد ارزیابی قرار داده بود گفت :"این فرایض از لحاظ آماری ممکن است برای نخستین بار پذیرفته شده باشند

فرضیه جهان هولوگرامی

این فرضیه ی شگفت انگیز "رخداد آشکار"نامیده شد . طبق این فرضیه جهانی را که می بینیم و می شناسیم یک تصویر هولوگرافی از از نماد روی کارت های اعتباری است .جهان یک هولوگرام است .این ادعا نشئت گرفته از تحقیقاتی است که به "رخداد آشکار "مشهور است و طبق این فرضیه عالم یک هولوگرام است .

نظریه فیزیکدانان در مورد جهان هولوگرافی

فیزیک دانان تناقض میان فرضیه ی جاذبه و ماشین کوانتوم انیشتین را بررسی کردند که چگونه ماشین های کوانتوم از نسبیت های نامحدود همانند چاله های سیاه شکل می گیرند .برای حل این مسئله فیزیک دانان این مسئله را طراحی کردند که جهان یک هولوگرام سه بعدی  است که در افق طراحی شده است .
یوشیفامی از دانشگاه ایباراکی ژاپن سال های متمادی برای اثبات فرضیه ی اصلی سال 1997 از فیزیکدان تئوری ژان ملدسنا گذراند .این نظریات سایر دانشمندان را برانگیخت و به سایر دانشمندان این امکان را داد تا تناقض میان فرضیه ی انیشتین و ماشین کوانتوم را حل کند .

هولوگرام  مقایسه جهان هولوگرامی با هولوگرام کارت اعتباری

محققان این هولوگرام هارا با هولوگرام های حک شده بر روی کارت های اعتباری مقایسه کردند .برای مثال اگر جهان یک هولوگرام بود به دانشمندان این رابطه ی همزادی القا می گردید که حل یک مسئله در یک مدل ناسازگار در مدل دیگر به نظر می رسد .

نظریه مالدسنا درمورد جهان هولوگرامی

نظریات آقای مالدسنا بر پایه ی فرضیه زنجیره می باشد.که هر چیزی در جهان از مجموعه های به هم پیوسته می باشد که درهر یک از نه بعد فضا وجود دارد و هر چیز را به شکل هولوگرام در می آورد .دانشمندان نظریات آقای ملدسنا به هولوگرام  کارت های اعتباری شبیه دانسته اند .کوستاس اسکندریس از دانشگاه ساوت هامپتون این گونه توصیف می کند :"این نظریات به هولوگرام های معمولی شباهت دارد که تصاویر سه بعدی در سطوح دو بعدی همانند هولوگرام های موجود در کارت های اعتباری حک شده اند .
از یک منظر آقای حاکاتوته از این شباهت ها برای تعیین انرژی قسمت درونی حفره های سیاه ،افق آن ،ماهیت و ویژگی سلسله مراتب ها استفاده کرده است .از منظر دوم آقای حاکاتوک و هم تیمی هایش انرژی درونی جهان کم بعد بدون جاذبه را مرد بررسی قرار داده اند .طبق نتایج این دو یافته صحت فرضیه ی جهان هولوگرامی اثبات می گردد .
طبیعت این یافته ها را به عنوان "آشکارترین حقایق "که جهان یک هولوگرافی است پذیرفته است . هم چنین آقای مالدسنا در موسسه ی مطالعات پیشرفته ی پرینسون صحت محاسبات دقیق هولوگرام برجستهرا اثبات کرد .تمامی قسمت این مقاله بسیار جالب است زیرا دوگانگی در (ماهیت جهان )را جایی که امکان تجزیه و تحلیل نمی باشد را مورد ارزیابی قرار می دهد .


هولوگرام

آیا هر چیزی که می بینیم هولوگرام است ؟

لئونارد ساسکایند فیزیک دان عملگرا دردانشگاه کالیفرنیا که قبلا فرضیه ی هولوگرامیبودن جهان را مورد ارزیابی قرار داده بود گفت :"این فرایض از لحاظ آماری ممکن است برای نخستین بار پذیرفته شده باشند مسئله ای اطمینان لازم درباره ی آن کسب شده است .اما هنوز در مرحله ی حدسیات است که ترمودینامیک های چاله های سیاه محصول جهان با ابعاد پایین تر است.

 هولوگرام


“ آیا جهان یک هولوگرام است؟ ” 

نظرات

bolditalicunderlinelinkunlinkparagraphhr
  • Reload بازآوری
بزرگ یا کوچک بودن حروف اهمیت ندارد
ارسال
بازدید

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت چاپ هولوگرام ایران می باشد.
طراحی، بهینه سازی و بازاریابی آنلاین توسط وب سپنتا